การถ่ายภาพทางทันตกรรมและใบหน้า

News in Asia

การถ่ายภาพทางทันตกรรมและใบหน้า

การเขียนโค้ดเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้เนื่องจากเป็นการสอนให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบสร้างสรรค์และวิเคราะห์ KidBright เป็นบอร์ดขนาดพกพาขนาดเล็ก มีไฟ LED ที่สามารถเลื่อนข้อความหรือแสดงภาพได้ มีปุ่มตั้งโปรแกรมได้สองปุ่มและปุ่มรีเซ็ตหนึ่งชุด บอร์ดมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและแสงในตัวรวมทั้งนาฬิกาเวลาจริงและเสียงกริ่ง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้เวลากว่า 140 ล้านบาทเพื่อช่วย Nectec พัฒนาบอร์ด KidBright 200,000 ใน 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนกันยายน ในขณะเดียวกันโครงการ DentiiScan เป็นเครื่องสแกนเนอร์ CT แบบกรวยอันแรกที่ใช้ในการถ่ายภาพทางทันตกรรมและใบหน้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินและความพร้อมใช้งานของระบบทันตกรรมทวารหนัก