การศึกษาครั้งนี้แสดงข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุด

News in Asia

การศึกษาครั้งนี้แสดงข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุด

“การศึกษาครั้งนี้แสดงข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อรองรับการทดสอบทางพันธุกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนทั้งหมด” เฟอร์กัสโซช์ (Phelps Couch) ผู้เขียนอาวุโสด้านการศึกษากล่าว “นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อประเมินความเสี่ยงของมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับยีนแต่ละตัวซึ่งบ่งชี้ว่าประวัติครอบครัวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครมีการกลายพันธุ์”

ที่มีเพียงร้อยละ 10 ของมะเร็งตับอ่อนทั้งหมด การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแนวทางการทดสอบเหล่านี้พลาดพันธุกรรมทางพันธุกรรมต่อมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนที่มีถึง 90 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีประวัติครอบครัว การค้นพบนี้เป็นส่วนสำคัญเนื่องจากข้อมูลบ่งชี้ว่าสมาชิกในครอบครัวควรมีการตรวจดีเอ็นเอเพื่อทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง