การออกแบบทางพันธุกรรมด้วยโปรตีน

News in Asia

การออกแบบทางพันธุกรรมด้วยโปรตีน

เราพยายามที่จะเจาะเข้าไปในกลไกโมเลกุล ด้วยความเข้าใจว่าเซลล์ T T ทำงานอย่างไรเราสามารถลองออกแบบเซลล์ที่ดีขึ้นได้ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ตามปกติเซลล์ภูมิคุ้มกันจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ร่างกายและมองหาเชื้อโรคที่ไม่ได้เป็นและฆ่าพวกมัน อย่างไรก็ตามเซลล์มะเร็งสามารถกำบังตัวเองทำให้ยากขึ้นสำหรับเซลล์ที่ดีเช่นเซลล์ T เพื่อฆ่าพวกมัน

เมื่อใช้การบำบัดด้วยเซลล์ T T เซลล์ของคนจะถูกลบออกซึ่งได้รับการออกแบบทางพันธุกรรมด้วยโปรตีนและฉีดกลับเข้าไปในผู้ป่วย เซลล์ T car T ทำให้เซลล์มะเร็งสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีมากขึ้น นั่นเป็นเพราะเซลล์ T CAR ที่ดัดแปลงเหล่านี้มีตัวรับโปรตีนซึ่งเป็นรถที่สามารถผูกกับเซลล์มะเร็งได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้สัญญาณจาก CAR จะบอกให้ T cell เริ่มทำลายมะเร็งโดยการปล่อยสารเคมี