Category: health news

News in Asia

สธ. จัด โครงการ ลูกเกิดรอดแม่คลอดปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการ “ลูกเกิดรอดแม่คลอดปลอดภัย ที่ รพ.ทั่วไป จ.สิงห์บุรี 2561” ให้โอกาสหญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้มีโอกาสไปคลอดบุตรที่ รพ.ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี โดยไม่ต้องรอส่งตัวจาก รพ.ที่มีสิทธิ์อยู่ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคลอดอย่างปลอดภัย

เสียบหูฟังมือถือนานเสี่ยงทำ ‘หูพัง’

แพทย์เผยคนไทยมีปัญหาสูญเสียการได้ยิน 2.7 ล้านคน เทียบเท่าประชากรจ.โคราช ไม่แก้ไขอีก 7 ปี ทุก 10 คนพบ 1 คนมีปัญหา ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวโครงการ Wrold Hearing Day – วันการได้ยินโลก ว่า ทั่วโลกมีประชากรที่มีปัญหาการได้ยิน 360 ล้านคน ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า การใช้ชีวิตในปัจจุบันวัยรุ่นและวัยทำงาน