Category: travel news

News in Asia

อุทยานแห่งชาติทับลาน

พบกับอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ด้วยเนื้อที่ 1,397,375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อุทยานฯ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสายมียอดเขาสูงสุดคือยอดเขาละมั่ง สูงที่ระดับ 992 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ำซึ่งมีความสมบูรณ์มากทั้งป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง

ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม

นอกเหนือไปจากความเก่าแก่ของวัดจันทารามที่มีหลวงพ่อเพ็ชร ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านแล้ว ภายในวัดแห่งนี้ยังเป็นที่พำนักของค้างคาวแม่ไก่อยู่เป็นจำนวนมาก โดยตามธรรมชาติมักออกหากินในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันเป็นช่วงเวลาพักผ่อน นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นค้างคาวนอนห้อยหัวลงมา จากต้นไม้ใหญ่ จนดูเป็นสีดำพรืดที่มองเห็นแต่ไกล